Produkty

Vyberte si z naší nabídky pojízdných regálů (paletových a konzolových), elektrifikovaných archivních regálů, ocelových mezipater nebo stacionárních policových či paletových regálů.

 

Pojízdné zařízení

Těžké pojízdné zařízení

Jedná se o pojízdný regálový systém pro uložení paletovaného zboží nebo tyčového materiálu. Je tvořen kolejnicemi zapuštěnými do betonové podlahy a pojízdnými podvozky, na kterých jsou instalované regálové nástavby.

 

Pojízdné archivní regály

Jedná se o policový pojízdný systém, který se skvěle uplatňuje především pro archivy, kanceláře a mezisklady náhradních dílů.

 

Regály bez pojezdu 

Stacionární regály

Paletové regály jsou modulová stavebnice sloužící ke skladování palet, především typu EUR. Policové regály jsou určeny pro skladování volně loženého zboží, různých boxů, kartonů a krabiček až do hmotnosti 600 kg.

 

Mezipatra - ocelové plošiny

Ocelové skladové plošiny jsou ideální řešení, jak jednoduše a bez stavebních úprav zvýšit kapacitu skladové plochy. Mohou být jedno nebo více patrové.

 

 

Historie mobilních skladových zařízeních

S trochou nadsázky je možné říci, že skladování je staré jako lidstvo samo. Potřebu uchovat potravu či jiné produkty nacházíme všude a dnes už si neklademe otázku, zdali skladovat, ale jak co nejefektivněji využít prostory, které zdánlivě nic neprodukují. O první potřebě minimalizace skladu je možné hovořit již v roce 1936 u pokusů Thomase Foulkese. Ten vynalezl tzv. „Stormor“, u kterého poprvé použil police upevněné na pohyblivých podvozcích. Jeho řešení však mělo řadu nedostatků, mimo jiné omezenou nosnost a komplikace s dostupností. 2. světová válka přinesla svým globálním charakterem řadu opatření v logistice a především v zavedení uniformních palet. V tomto období začíná firma Glover vyvíjet řetězy poháněné zařízení s ručním pohonem.

Naléhavější otázkou se stává minimalizace prostoru a maximalizace uskladněného zboží. V roce 1956 byl panu Hansi Ingoldovi ze Švýcarska udělen patent na zařízení Compactus Mobile Storage System, které by při použití pojízdných rámů pro bedny, palety nebo krabice zmenšilo prostor skladu o 40 % anebo navýšilo jeho kapacitu o 85 %. I jeho systém nebyl dokonalý, používání řetězů a ozubených kol omezovalo výkonnost zařízení. Základní koncept však byl přijat klíčovými firmami a posléze byl zdokonalován přidáváním elektropohonů, prvků ochrany a také zapojením výpočetní techniky.

Původní zaměření na archivaci dokumentů se rozšířilo o skladování paletovaného zboží všeho druhu. Obzvlášť vhodným se ukázalo užití mobilních skladových systémů v mrazírenském průmyslu, kde je jeho efektivita nejvyšší. Nové možnosti také skýtá kombinace s moderní výpočetní technikou – optimalizační skladové programy (wms) nebo automaticky naváděné vozíky pro distribuci palet.

Mobile Storage s.r.o.

U Korečnice 2653
68801 Uherský Brod

Provozovna

U Korečnice 2653
68801 Uherský Brod
Email: info@mstorage.cz

Napište nám